Arbetsrätt & juridik

Behöver du familjerättshjälp i Jönköping?

Ibland kan man ha behov av juridisk hjälp och det inom olika områden. Det kan vara familjerätt, brottmål eller skadestånd. Du kan få hjälp med familjerätt Jönköping av Malmströms Advokatbyrå. När det kommer till familjerätt i Jönköping så kan det handla om meningsskiljaktigheter kring vårdnaden om barnen, vart de ska vara folkbokförda eller rätten om umgänge. Detta sker oftast i samband med en skilsmässa. 

Familjerätt handlar även annat än vårdnadstvister. Det kan vara att ni vill upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller hjälp med att utreda faderskap för ett barn. Det bästa är att få hjälp med alla dessa saker via en advokatbyrå.

Familjerätt hos en advokatbyrå

Du som behöver familjerätt i Jönköping, kan få hjälp av Malmströms Advokatbyrå. Utöver det vi redan nämnt så ingår även frågor kring arv, testamenten och gåvor i detta område. Familjerättshjälp omfattar alltså en ganska stor del. 

En advokat kan även assistera i en mängd andra områden utöver familjerätten. Hos en advokat kan du bland annat få hjälp med brottmål. Antingen om du är anklagad för att begått ett brott, eller om du är ett brottsoffer. Du kan även få juridisk hjälp inom skadestånd, personskaderätt, migrationsrätt och mycket mer. Det kan vara skönt att få hjälp med lagar och regler och olika mål hos en advokat som vet vad de gör. 

​Oavsett om det är vårdnadstvist eller frågor kring arv, så kan ni vända er till en advokatbyrå. Du som vill veta mer om vad du kan få hjälp med kan med all fördel besöka hemsidan, eller kontakta advokatbyrån direkt.

Har du koll på organisatorisk och social arbetsmiljö?

Hur mår du efter en arbetsdag? För att du som anställd inte ska bli utnyttjad av din arbetsgivare finns föreskrifter i organisatorisk och social arbetsmiljö. Så sent som våren 2016 har dessa föreskrifter uppdaterats och det kan därför vara extra bra att ta en organisatorisk och social arbetsmiljö kurs​, då kan du lära dig mer om dessa riktlinjer och veta att du har de absolut senaste reglerna.

De finns för att garantera människors välbefinnande, men kan lätt uppfattas som byråkratiska och därför kan det vara extra bra att få hjälp med att förstå den anställdes rätt en arbetsmiljö med fungerande organisation och socialt nätverk. Det är chefen som är ansvarig för att skapa en bra arbetsmiljö, vilket gör att det är viktigt att inte bara ha en resultat inriktad ledare utan en person med god människokännedom.

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Arbetsmiljöverket har satt samman regler för hur arbetsgivaren skall behandla sina anställda. Reglerna korrigerar arbetstider, personal ska inte kunna pressas till att arbeta extremt långa dagar eller ha få timmars vila mellan arbeten. Organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar också hur mycket arbetsbelastning som är rimligt för en person, personalen ska ha en rimlig chans att hinna med sina arbetsuppgifter.

Precis som i övriga samhället handlar det också om att inte särbehandla någon grupp, att bli utsatt av mobbing eller likande på arbetsplatsen är extremt jobbigt för den utsatte. Samtliga av dessa negativa faktorer som påverkar arbetsmiljön både organisatoriskt och socialt, personal blir sjukskrivna. På individnivå är detta inte bara jobbigt utan drabbar också ekonomin. Sjukskriven personal är dyrt för företagare, det kan också påverka företagets verksamhet negativt. Blir det känt att man har onormalt många som är sjuka från arbetet kommer organisationens intressenter att fundera på huruvida det är bra att arbeta med ett sådant företag.

Samboavtal vid bodelning

Huvudregeln vid en skilsmässa är att makarna har rätt till halva boet var så länge det inte finns ett äktenskapsförord. Detta innefattar även tillgångar som införskaffats både före och efter giftermålet. Så är inte fallet när det gäller sambor, eftersom det är en juridisk skillnad på att vara gift och sambor. Om sambor separerar eller den ene dör och det inte skrivits ett samboavtal så är det endast den gemensamma bostaden man delar, samt bohag och husgeråd som man har införskaffat tillsammans.

Man ska även vara medveten om att sambor inte ärver från varandra, utan för att detta ska ske måste ett testamente skrivas. Att tänka på bodelning och samboavtal är kanske inte det första man gör när man vill flytta ihop med någon. Ett samboavtal är en handling som reglerar om bodelningen ska ske via sambolagen vid en eventuell separation eller dödsfall.

Att upprätta samboavtalet

Det kan verka sorgligt att börja ett samboskap med att avtala om något som kommer ske vid en eventuell separation eller ett dödsfall, men det kan undvika risken för framtida tvister. Genom ett samboavtal avtalar man att sambolagen inte ska tillämpas helt eller delvis vid en bodelning.

Att använda olika mallar som man hittar på internet eller att skriva ett avtal själv är inte alltid så bra. Risken är att man avtalar bort saker man inte har rätt kunskap om. Det absolut bästa är därmed att anlita en jurist som kan hjälpa till så att allt går rätt och riktigt till. Juristen kan även hjälpa till att skriva ett testamente. Då samboavtalet bara gäller när båda är i livet är testamentet viktigt för att reglera vad den efterlevande ska ärva.