Huvudregeln vid en skilsmässa är att makarna har rätt till halva boet var så länge det inte finns ett äktenskapsförord. Detta innefattar även tillgångar som införskaffats både före och efter giftermålet. Så är inte fallet när det gäller sambor, eftersom det är en juridisk skillnad på att vara gift och sambor. Om sambor separerar eller den ene dör och det inte skrivits ett samboavtal så är det endast den gemensamma bostaden man delar, samt bohag och husgeråd som man har införskaffat tillsammans.

Man ska även vara medveten om att sambor inte ärver från varandra, utan för att detta ska ske måste ett testamente skrivas. Att tänka på bodelning och samboavtal är kanske inte det första man gör när man vill flytta ihop med någon. Ett samboavtal är en handling som reglerar om bodelningen ska ske via sambolagen vid en eventuell separation eller dödsfall.

Att upprätta samboavtalet

Det kan verka sorgligt att börja ett samboskap med att avtala om något som kommer ske vid en eventuell separation eller ett dödsfall, men det kan undvika risken för framtida tvister. Genom ett samboavtal avtalar man att sambolagen inte ska tillämpas helt eller delvis vid en bodelning.

Att använda olika mallar som man hittar på internet eller att skriva ett avtal själv är inte alltid så bra. Risken är att man avtalar bort saker man inte har rätt kunskap om. Det absolut bästa är därmed att anlita en jurist som kan hjälpa till så att allt går rätt och riktigt till. Juristen kan även hjälpa till att skriva ett testamente. Då samboavtalet bara gäller när båda är i livet är testamentet viktigt för att reglera vad den efterlevande ska ärva.